Děkujeme, že se necháváte očkovat
7. 5. 2021

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O OČKOVÁNÍ

1. Jak vakcíny fungují? Vakcíny účinkují tak, že přimějí imunitní systém, aby se naučil bránit proti infekci virem. Náš imunitní systém díky nim virus rozpozná, bude proti němu připraven bojovat tvorbou vlastních protilátek a buněk imunitního systému a ochrání nás před onemocněním. Právě účinné očkování nám může umožnit postupný návrat k normálnímu způsobu života.

2. Jaké zdravotní potíže mohou bránit očkování? V termínu očkování nesmíte být v karanténě ani izolaci a mít příznaky akutně probíhající infekce – to se týká i např. krátkodobého onemocnění, jako je angína nebo střevní infekce. Pokud jste měli v minulosti po očkování alergickou reakci, upozorněte na to. Druhá dávka očkovací látky nesmí být podána osobám, které po první dávce měli těžkou alergickou reakci (tzv. anafylaxi). Ta se však naštěstí vyskytuje jen extrémně vzácně. Jste-li těhotná nebo kojíte, přínos a rizika očkování musí být zvážena individuálně. O vhodnosti očkování a jeho načasování se v těchto případech poraďte se svým praktickým lékařem.

3. Jak dlouho trvá ochrana a kdy nastupuje? Ochrana po očkování proti covid-19 je dlouhodobá. Přetrvává v řádu měsíců, možná i let – k definitivnímu posouzení bude třeba delší sledování, které se provádí u pacientů ve studiích v horizontu dvou let. Všechny vakcíny jsou téměř 100% účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Plný účinek vakcinace přichází 7 až 14 dní po aplikaci druhé dávky.

4. Ochrání mě očkování i před novými mutacemi? Podle dosavadních zjištění očkování chrání i proti vážnému průběhu spojenému s hospitalizací a úmrtí v důsledku infekce způsobené tzv. britskou mutací koronaviru. Na vývoji vakcín proti novým možným variantám koronaviru výrobci již pracují a připravené jsou i postupy, jak tyto varianty vakcín rychle registrovat.

5. Jak se mám chovat před a po očkování? V den očkování přijďte na objednaný čas, ne zbytečně dříve. S sebou mějte občanský průkaz nebo pas a kartičku zdravotní pojišťovny. Nechoďte na lačno, raději se dostatečně najezte. Po očkování ještě počkáte cca 15 až 30 minut pod dozorem zdravotníků. V den očkování i pár dní po něm dodržujte klidový režim. Pokud užíváte léky na ředění krve, poraďte se před očkováním se svým praktickým lékařem.

6. Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky? Mezi běžné nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu, chřipkové příznaky jako únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, horečka a zim- nice. Ve výjimečných případech se může vyskytnout alergická reakce. Nejčastější nežádoucí účinky obvykle ustoupí za 1 až 3 dny. Nežádoucí účinky po očkování nad rámec těchto popsaných hlaste praktickému lékaři, případně tam, kde bylo očkování provedeno. Po očkování je dobré si dopřát klidový režim. Rizika spojená s očkováním jsou však mnohonásobně nižší než rizika onemocnění, která mohou i u mladých lidí vyvolat těžký průběh a dlouhodobé, dosud ne zcela prozkoumané, následky po nemoci.

7. Co když onemocním mezi první a druhou dávkou? Pokud mezi očkováními onemocníte nemocí covid-19, Česká vakcinologická společnost doporučuje odložit podání druhé dávky o 6 měsíců po odeznění příznaků nebo ukončení izolace. Očkování je však možné provést i dříve. Ve studiích bylo prokázáno, že očkování je pro osoby po prodělaném onemocnění bezpečné. O správném postupu se poraďte se svým praktickým lékařem.

8. Musím používat ochranu nosu a úst i po očkování? Určitě ano. Vak- cíny sice snižují riziko přenosu viru, ale zatím není známo, do jaké míry. Dokud nebudou tyto infor- mace známy, měli bychom i nadále dodržovat 3R: ROUŠKY nebo RESPIRÁTORY – MYTÍ A DEZINFEKCE RUKOU – ROZESTUPY. Setkáte-li se s nakaženým jako už plně naočkovaní a jste bez příznaků, nemusíte nastupovat do karantény.


PREZENTACE FIRMY ASTRAZENECA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

- klikněte pro zvětšení obrázku (12 stran)

Vytvořená prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, PhD.

DĚKUJEME, ŽE SE NECHÁVÁTE OČKOVAT

- klikněte pro zvětšení obrázku (2 strany)

mobile