Očkování zvyšuje ochranu proti pneumokokovým infekcím
4. 5. 2021

Pneumokoky (nebo bakterie Streptococcus pneumoniae) mohou být příčinou nejen lokálních infekcí respiračního traktu, ale i závažných invazivních onemocnění, mezi něž patří meningitida (zánět mozkových blan) a pneumonie (zápal plic). 

V roce 2019 bylo v ČR hlášeno celkem 483 případů invazivního pneumokokového onemocnění (IPO)nejvíce ve skupině osob ve věku 65 let a více. Smrtnost v této věkové skupině dosahovala až ke 21 %.1

IPO představují riziko zvláště pro malé děti do 5 let a pro dospělé nad 40 let věku. Další skupinou, s tzv. zvýšeným rizikem, jsou zejména pacienti s chronickými onemocněními.

  • diabetici,
  • kuřáci,
  • pacienti s chronickým onemocněním srdce,
  • pacienti s chronickým plicním onemocněním (astma, chronická obstrukční plicní nemoc),
  • pacienti s nádorovým onemocněním,
  • pacienti užívající imunosupresiva (léky potlačující imunitu).


1. Státní zdravotní ústav, J.Kozáková, Z.Okonji, M.Klímová, P.Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(6): 246–252.

mobile