Pracovnělékařské služby

Na základě smluvních vztahů se zaměstnavateli poskytujeme PLS v dohodnutém rozsahu.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

  • vstupní, periodické, mimořádné a výstupní
  • lékařské prohlídky
  • pravidelný dohled na pracovištích
  • poradenství a konzultace v oblasti pracovního lékařství
  • očkování v rámci PLS  

    Další služby možné na základě individuálního zájmu zaměstnavatelů.
  • NAPIŠTE NÁM!

    KONTAKT NA NÁS